Uluslararası Lojistik Terimleri (Incoterms)

a/a:  Always afloat (Daima yüzer durumda )
a.a.r:  Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note:  Hava konşimentosu
Airport of arival:  Varış hava limanı
Airport of departure  Kalkış hava limanı
Airway bill:  Hava konşimentosu
Always safely afloat:  Her zaman yüzer durumda
a.m.:  Ante meridiem (öğleden önce)
Amounts:  Meblağ
Approx.:  Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR:  Arrival (varış saati)
B/L:  Bill of lading (Konşimento)
Booking:  Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause):  Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk:  Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage:  Broker (simsal)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.:  Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T.:  British summer time (ingiliz yaz saati)
Bulk:  Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight:  Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
   
ca.:  Circa (tahminen)
c.a.d. (c/d):  Cash against documents (Vesaik mükabili)
c.a.f.:  Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
cargo:  Taşıma,yük
Carriage:  Taşıma,Naliye
Carrier:   Taşıyıcı
c.o.d.:  Charges collect (masraflar alıcıya ait)
Certificate of origin:  Menşei şahadatnamesi
c.+f:  Cost andfreight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i:  Cost and ınsurance (malın bedeli ve sigorta)
Charge:  Masraf,harç,ücret
Chargeable weight:  Tcrete tabi ağırlık
CIF:  Mal bedeli olarak teslim
c.i.f.:  Malın bedeli,sigorta ve navlun
c.i.f.+c:  Cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
c.i.f landed:  Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
city terminal service:  Şehir içi teminal servisi
c.k.d.:  Completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
Claims:  Şikayetler
c/o:  Care of. (vasıtasıyla)
c.o.d.:  Cash on delivery(teslimde ödemeli)
Collecting free:  Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates:  Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract:  Sözleşme koşulları
Consignee:  Kendine mal gönderilen
Consignment:  Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consignor:  Mal gönderme
Consolidator:  IATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I):  Tasdikli fatura
c.o.s.:  Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
CPT:  Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF:  Mal bedeli ve navlun
c.t:  Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
Current rates:  Cari fiyatları
Customs broker:  Gümrük komisyoncusu
Costoms clearance:  Gümrükleme gümrükten çekme
custums deklaration:  Gümrük beyannamesi
  
DAF:  Sınırda teslim
d.d.:  Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP:  Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU:  Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight:  Pişmanlık navlusu
Delivering carrier:  Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service:  Teslimat servisi
Demurrage:  Demoraj
DEP:  Departure (hareket saati)
DES:  Gemide teslim
DEQ:  Rıhtımda teslim
Dispatch money:  Dispek ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.:  Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o.:  Yalnız yüklemede ödenen dispeç ücreti
d/p:  Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
  
Emergency rates:  Acil durumlarda konferans’a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.:  Geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.:  Muhtemel iş bitirme süresi
Ex ship:  Gemiden teslim
EXW:  İş yerinden teslim
  
f.a.c.:  Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s.:  Free on aircraft (uçakta teslim)
f.o.b.:  free on board (gemide teslim)
Force majeure:  Mücbir sebep
f.o.t.:  Free on truck (klamyonda teslim)
f.t.:  Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
  
Gateway charges:  Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates:  Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods:  Emti,mal
  
Handling:  Yükleme işlemleri
I.C.C.:  İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
Incoterms:  Intenational commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
In regular turn:  Muntazam sırayla
  
Landing charges:  Boşaltma masrafları
L/C:  Letter of credit (Akreditif)
Lines terms:  Düzenli hat koşulları
Livraison en cale:  Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges:  Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
L/T:  Long ton (Büyük ton:1016.047 kg)
   
Main port:  Ana liman
M/R:  Mate’s receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
   
n.o.p.  Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
   
Offload:  Boşaltılmış yük
Open rates:  Açık tarife
o.w.h.:  Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
   
pd:  Paid (ödendi)
p.m.:  post meridiem (öğleden sonra)
p.o.d.:  Teslimde ödemeli
   
Shipment:  Sevkiyat
Subopen:  Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
Surcharge:  Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
  
Thru B/L:  Tek konşimento
Trace:  Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
   
u.c.:  Olağan loşullar
   
w/m:  Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)

Copy Center, Kopyalama Merkezi, Baskı Merkezi, Dijital Baskı, Copy Center Taksim, Beyoğlu Copy Center, Taksim Copy Center