Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri

Kıymet üzerinden
Peşin avans navlun
Konşimento(Hava)
Gümrüğü ödenmemiş transit mal
Yükleme ve boşaltma kuralları
Vesaik mukabili
Mal mukabili
Mal bedeli ve navlun
Peşin para
Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu )
Taşıma ve sigorta ödenmiş
Alıcının bulunduğu istasyona teslim
Teslimat anında ödeme
Teyit/Teyitli
Sevkiyat anında peşin para
Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
Cari Kur
Kabul karşılığı vesaik
Teslimat emri
Vesaik mukabili ödeme
Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
Sınırda teslim
Vergileri ödenmemiş teslim
Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)
Gemide teslim
Poliçe/ Kambiyo senedi
Ekleri
Ciro edilmiş/ ciro
Geminin tahmini varış zamanı
Rıhtımda teslim
İşyerinde teslim
Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın
Gemi yanında teslim
Taşıyıcıya teslim
Navlun ve Sürastarya
Ambara teslim
Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ile ilgilisiz.
FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur
Boşaltma alıcıya ait
Gemi Bordasında teslim
Ücretsiz
D Navlun vadeli
Navlun
LL Navlun tahsil edilecek
Navlun peşin ödenmiş
Brüt ağırlık
Size borcum, borç senedi
Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)
Akreditif
Boşaltma satıcıya ait
Ordino/ Yükleme ordinosu
Deniz Sigortası poliçesi
Vekaletname / Özel hesap
Tasarruf Cüzdanı
Ciro